RSS Feed

Tips til at indrette en it-virksomhed

14. januar 2019 | Laptop tips & tricks

Indretningen af en virksomhed har stor betydning for den generelle trivsel blandt medarbejderne, hvorfor det er vigtigt, at man i ledelsen sørger for at have fokus på det, når man skal indrette eksempelvis kontorer. For eksempel har mange danske it-virksomheder åbne kontormiljøer, da man derved bedre kan udnytte pladsen, og herudover letter det samarbejdet mellem de ansatte. Det handler om at tænke over, hvordan kontorindretningen bedst muligt afspejler virksomhedens strategi, så man kan styrke denne bedst muligt. Her i artiklen vil du blive præsenteret for en række gode råd til, hvordan man indretter en it-virksomhed optimalt.

 

De fysiske rammer skal understøtte arbejdsprocesserne

It-virksomheder i dag opererer med en lang række nye arbejdsformer, der gør, at de traditionelle enmandskontorer ikke længere er den foretrukne måde at indrette en virksomhed på. I stedet er det nu mere hensigtsmæssigt med stillezoner og lounge-områder. Det vigtigste i den forbindelse er, at der i virksomheden er nogle fysiske rammer, der er i stand til at understøtte de arbejdsprocesser, der foregår på arbejdspladsen. Er der for eksempel tale om en it-virksomhed, der holder mange konferencer med kunder fra hele verden, er det naturligvis oplagt at indrette et lokale til dette med alle de nødvendige redskaber såsom konferencestole og teknik til at understøtte diasshows.


Åbne kontormiljøer er ikke nødvendigvis den optimale løsning

Som tidligere nævnt er det i dag særligt populært blandt it-virksomheder at vælge åbne kontormiljøer i indretningen, da de skaber dynamik og fleksibilitet. Men selvom der er en tendens til at vælge denne løsning, er det bestemt ikke ensbetydende med, at det er den mest optimale løsning blandt alle virksomheder. Man bør i stedet i ledelsen tænke over, hvad der er brug for i virksomheden, og hvorfor det potentielt kunne være hensigtsmæssigt med åbne kontorer. I den forbindelse bør man huske på, at det ikke er alle arbejdsprocesser, der egner sig til et storrum.

 

For nogle medarbejdere kan det være fordelagtigt at sidde alene

Mange it-virksomheder har til opgave at udvikle avancerede systemer til andre virksomheder, hvorfor det for den enkelte medarbejder kan være fordelagtigt at sidde alene med sin opgave i ro og fred i stedet for at sidde i et åbent kontorlandskab, hvor der konstant er larm på grund af vidensdelingen mellem de ansatte. Storrumskontorer kan således have modsatte effekt og faktisk virke stressende for den enkelte, og derfor bør man tænke over, at det i hvert fald bør være muligt for medarbejderne at arbejde hjemmefra, såfremt man vælger denne løsning.

 

Overvej hvilke medarbejdere der har behov for at vidensdele

Når det kommer til indretningen af en it-virksomhed, er det vigtigt at tænke over, hvilke medarbejdere der rent faktisk har brug for at dele viden mellem hinanden. Det nytter naturligvis ikke noget at vælge åbne kontorlandskaber og placere to afdelinger her, der ikke taler sammen til dagligt eller har behov for hinandens viden i forhold til at klare arbejdsopgaverne. Derfor bør denne løsning kun gøre sig gældende, hvis det rent faktisk giver mening for de enkelte afdelinger, da det ellers vil resultere i, at de blot forstyrrer og generer hinanden.